Jei dirbate su Ruby ir versijų valdymui naudojate rbenv

Galite susidurti su situacija, kai prireikė kitos Ruby versijos, o rbenv atsisako ją matyti. Tarkim reikalinga versija 3.1.0:

$ rbenv install 3.1.0

ruby-build: definition not found: 3.1.0
...

$ rbenv install -l

2.6.9
2.7.5
3.0.3
jruby-9.3.1.0
mruby-3.0.0
rbx-5.0
truffleruby-21.3.0
truffleruby+graalvm-21.3.0

Yra tikimybė, kad situaciją išspręsti padės rbenv build atnaujinimas. Komanda:

$ git -C ~/.rbenv/plugins/ruby-build pull

remote: Enumerating objects: 329, done.
remote: Counting objects: 100% (329/329), done.
remote: Compressing objects: 100% (116/116), done.
remote: Total 329 (delta 227), reused 284 (delta 193), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (329/329), 78.72 KiB | 322.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (227/227), completed with 43 local objects.
From https://github.com/rbenv/ruby-build
   6147a6d..30d6879  master     -> origin/master
 * [new tag]         v20220610  -> v20220610
 ...

Po ko rbenv jau rodo kitokį vaizdą:

$ rbenv install -l

2.6.10
2.7.6
3.0.4
3.1.2
jruby-9.3.4.0
mruby-3.0.0
rbx-5.0
truffleruby-22.1.0
truffleruby+graalvm-22.1.0

Mėginame laimę:

$ rbenv install 3.1.0

Downloading ruby-3.1.0.tar.gz...
-> https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/3.1/ruby-3.1.0.tar.gz
Installing ruby-3.1.0...
...

Valio! 🙂