Debian 9 Stretch + PHP 7.2

Dėl man nesuprantamų priežasčių naujausia Debian versija eina su pasenusia PHP. Ištaisykime šį trūkumą.

Jei sistemoje dar nėra, suinstaliuojame šiuos paketus:

$ sudo apt-get install apt-transport-https lsb-release ca-certificates

Parsisiunčiame GPG raktą nuo Ondřej Surý (žmogus stipriai palengvinęs PHP bendruomenės gyvenimą) repozitorijos:

$ sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

Įsidedame į sistemą pačią repozitoriją:

$ echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

Atsinaujiname galimų instaliuoti paketų sąrašą:

$ sudo apt-get update

Ir galų gale instaliuojame pačią PHP:

$ sudo apt-get install php7.2

Galima įmesti ir kitus PHP paketus:

$ sudo apt-get install php7.2-curl php7.2-gd php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-opcache php7.2-readline php7.2-xml